PRESS — Riddhika Jesrani Jewelry

SHopclusive- midday

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

SHopclusive- midday


cosmopolitan

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

cosmopolitan


Elle

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Elle


Hapers Bazaar

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Hapers Bazaar


wedding affair

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

wedding affair


Elle

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Elle


Filmfare

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Filmfare


Cosmopolitan

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Cosmopolitan


Hapers Bazaar

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Hapers Bazaar


Elle

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Elle


Vogue

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Vogue


Hapers Bazaar

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Hapers Bazaar


Elle

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Elle


Miss Malini

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Miss Malini


Elle

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Elle


Rosencrantz and Guildenstern are Undead

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Rosencrantz and Guildenstern are Undead


Platinum weddings

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Platinum weddings


Cosmopolitan

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

Cosmopolitan


VOGUE loves RJJ

Press Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

VOGUE loves RJJ


VOGUE

Riddhika Jesrani Jewelry RJJBling

VOGUE

IIJW 2011